Een veilige constructie

Zoal jullie waarschijnlijk in de krant hebben kunnen lezen is de voornaamste reden voor het sluiten van het zwembad vorig jaar het aangetaste RVS. Dit zorgde ervoor dat de constructie niet meer veilig was. Na de sluiting in maart vorig jaar zijn er verschillende onderzoeken gedaan om te kijken hoe we het zwembad weer veilig konden krijgen. Eind december is vervolgens gestart met de sloop.

Marco van GJM en Daan van F.Jansen vertellen je meer over de constructie. Een ingewikkeld verhaal maar de tekeningen maken het erg helder!